Ki sane la ki boufon aster?

Hello lovely people!

A shot taken yesterday near Immigration Square, Port Louis.

If you have not understood the small joke, click on image to enlarge and read the text on the windshield as well as have a look at the tyre.

Enjoy weekend! I gonna have a blast, hopefully!

8 thoughts on “Ki sane la ki boufon aster?

Add yours

   1. c’est vrai cki Avilesh p dire. monn deja trouver sa loto la. capave li penser apart li pena lezot dimoune ki capave roule 1 rover discovery

    Like

  1. Triste? Pou enn boufon coumha?
   D’apr√© ton vantarr ki li’nn servi lor so bandrol, possib li ferr enn photocopie-agrandi de so r√©ssi lamman, ek li kol-li lor so par-briz pou dir:
   “Hein bann boufon, zott m√©t√©-mem, mo payer-mem!!”
   Mo pa ti pou √©ton√© ki li enn parmi sa-bann zokirss ki pran zott tako (ki dimounn sain-d’esprit pou mett enn oto-colant aussi ‘classe’ lor so par-briz…?) pou enn disco-mobile…

   Like

 1. hahahahahhahhhohohoo  astere mo espere ki kan line al so lakaze ,li reflessi ki sanla ki pli gran boufon ,so prochain ousa li meme ,sa ene vrai bachara meme ki kapave met sa grimass la lor so loto 

  Like

 2. “Ta boufon!! Arett koz koz√© zom!”

  Si li’nn gagn kouraz lodass/toup√©/foli √©crir enn zaferr “√©l√©gant” coumha lor so loto, ab√© mazinn enn ti-koutt ki li’nn capav √©crir lor:
   Рso lakaz
   Рso bann lezott zaferr de valerr

  Kestion optionel:
  Komi√© bag en lorr li capav √©na dans so diss l√©-dwa lam√© (lipi√© oussi kitfwa, pa kon√©) ek so likou…?

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: