Eski zot difisil dan manzer?

Pu mwa, manzer ti zamais ene probleme, ni pu mo mama pu prepare zot. Mo pas exizant ditout et mo manze presk tout, sans faire nenez.

Blog at WordPress.com.

Up ↑